Skip to content

Productiestilstand voorkomen

Zorg ervoor dat uw aandrijving (bijna) altijd beschikbaar is.

Structureel ongeplande stilstand voorkomen

BEGE bouwt aan langdurige relaties waarbij wij ons focussen op hoe onze aandrijfsystemen optimaal bijdragen aan de realisatie van de specifieke ambities van onze klant. Wij leveren niet enkel de juiste producten die een klant nodig heeft, maar we delen ook onze kennis op het gebied van aandrijven en besturen. We denken mee met onze relaties waarbij onze expertise en maatwerkmogelijkheden helpen om een specifiek vraagstuk op te lossen zoals hoe productiestilstand te voorkomen en te zorgen dat een aandrijving (bijna) altijd beschikbaar is.

Nadelige effecten van stilstand

Het offline of onbeschikbaar zijn van productieapparatuur voor het productieproces, doordat het onderhoud vereist of defect is, staat bekend als de stilstandstijd. Deze periode kan niet alleen leiden tot aanzienlijke kosten, maar ook tot vertragingen in het productieproces, vermindering van productiecapaciteit en kwaliteitsverlies.

We spreken van geplande stilstandstijd wanneer er op een bepaald tijdstip gepland onderhoud plaatsvindt. Van ongeplande stilstand is sprake wanneer productieapparatuur gebruikt wordt totdat zich er een fout in het systeem voordoet, zoals een machinestoring.

Ongeplande stilstand kan leiden tot nadelige gevolgen zoals:

  • Belemmeringen in het bestaande productieproces
  • Lange onderbrekingen van het productieproces
  • Werknemers die niet ingezet kunnen worden of juist extra diensten moeten draaien
  • Daling of zelfs verlies in het aantal klanten door ontevredenheid
  • Reputatieschade

Gegarandeerde continuïteit

Bij BEGE hebben we aandacht voor de continuïteit van machines. We begrijpen hoe essentieel continue productiviteit is voor zowel machinebouwers als hun klanten.

Om continuïteit van het productieproces te garanderen, is het van groot belang ongeplande stilstand structureel te reduceren of voorkomen. Zo blijft het productieproces geoptimaliseerd en betrouwbaar.

Enkele voordelen van continuïteit:

  • Efficiënte en stabiele productie
  • Betere prestaties
  • Hoger rendement
  • Kostenverlaging
  • Sterkere concurrentiepositie
play-sharp-fill

3 manieren om productiestilstand te voorkomen

Ongeplande stilstand kan voorkomen worden door middel van risicobeoordeling, training en sensoren. BEGE biedt ondersteuning voor alle drie de manieren.

Risicobeoordeling

Voornamelijk machines die verouderd zijn, vormen een aanzienlijk risico voor ongeplande stilstand. Daarnaast is het repareren of renoveren van aandrijvingen op locatie duur en tijdrovend. En tot slot zijn de kwaliteit en levensduur van de gerepareerde aandrijvingen vaak niet voldoende, waardoor machines veel te maken hebben met stilstand en/of uitval.

Risicobeoordeling door BEGE:

Eén van de effectiefste manieren om ongeplande stilstand op een productielijn te voorkomen en de bijkomende kosten in de toekomst te verminderen, is het uitvoeren van een risicobeoordeling. Met de juiste kennis en beschikbaarheid van onderdelen en machines maakt BEGE het verschil tussen een stilstand van slechts enkele dagen versus enkele weken.

BEGE levert een een-op-een alternatief van de gewenste aandrijvingen of onderdelen en voert een gereserveerde voorraad. Omdat BEGE de producten op voorraad houdt, ondervindt de klant geen last van de (oplopende) lange levertijden.

Training en support

Storingen van machines zijn vaak het resultaat van menselijke fouten. Daarom is het van belang dat alle werknemers goed getraind zijn en er ruimte is voor support na de overdracht van een aandrijving. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers geïnstrueerd worden in het herkennen en begrijpen van de daadwerkelijke effecten van stilstandstijden.

Training en support door BEGE:

De engineers van BEGE nemen de klant mee in de diverse stappen van het proces en zorgen voor een vloeiende overdracht.

Ook na de inbedrijfstelling blijft BEGE betrokken: we bieden support over het juiste gebruik van de hardware en software en verhelpen eventuele storingen. Daarnaast kunnen we bedienend personeel op verzoek trainen.

Smart sensoren

Smart sensoren zijn de toekomst van predictive maintenance: het monitoren van de prestaties en levensduur van machines. Dankzij de sensoren kunnen storingen vroegtijdig gedetecteerd worden en kunnen onderhoudsbeurten gemakkelijk worden ingepland. Dankzij de integratie van sensoren kunnen -nog voordat problemen voor ongeplande en dreigende stilstand zorgen- de nodige maatregelen worden genomen.

Smart sensoren bij BEGE:

Momenteel voeren wij een pilot uit met hoogtechnologische sensoren. Machinebouwers die interesse hebben om deze inspectietool te testen, kunnen contact opnemen.

Wanneer de smart sensoren in het productieproces geïntegreerd zijn, kunnen zwakke punten vroegtijdig herkend worden en gaat het oplossen van storingen vlot. Deelname aan de pilot van deze smart sensoren leidt ertoe dat een aandrijving in de toekomst vrijwel geen ongeplande stilstand kent.

Case study productiestilstand voorkomen

Vraagstuk: De voormalige leverancier van onze klant was jaren geleden gestopt met de productie van de speciale elektromotoren die de klant in zijn fabrieken toepaste. De bestaande oplossing was te kostbaar en tijdrovend en daarom zocht men een alternatief.
De opdracht voor BEGE was een vervangende elektromotor te leveren zodat de fabrieken van de klant optimaal en zonder ongeplande stilstand konden blijven functioneren.

Oplossing: Onze engineers hebben een kapot sample onderzocht en nagemeten en op basis van alle dimensies een eerste concept ontworpen. Hieruit bleek dat de motor geen standaard NEMA of IEC-afmetingen had, maar onder andere een speciale afgevlakte spiebaan. Op basis van alle specificaties hebben wij de elektromotor volledig herontwikkeld.

Behalve het ontwerpen en leveren, houden wij voor deze klant een gereserveerde voorraad in Nederland voor spoedige vervanging. Ons slimme voorraadsysteem geeft een signaal zodat de voorraad tijdig aangevuld kan worden.

Meld u aan voor BEGE nieuws en updates