Skip to content

Duurzame voedselveilige aandrijvingen

Engineering van complete aandrijfoplossingen die leiden tot duurzame en efficiënte agrifoodinstallaties met maximale continuïteit.

Aandrijfpartner voor duurzame voedselproductie

Er is sprake van een groeiende trend in duurzame voedingsmiddelen die voedzaam, gezond en eenvoudig te bereiden zijn.
De consument vraagt steeds nadrukkelijker om duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen. Tegelijkertijd zijn voedselmerken, -fabrikanten en overige bedrijven in de agrifoodbranche gemotiveerd om een product te leveren dat beter is voor de wereld.

Kennispartner voor agrifood

Ten gevolge van deze trend is duurzaamheid een steeds belangrijkere factor voor de agrifood sector. BEGE is als kennispartner betrokken bij het verduurzamen van de voedselindustrie op het gebied van aandrijftechniek. Dit komt tot uiting in de ondersteuning die wij machinebouwers bieden bij het optimaliseren van hun voedselproducerende en -verwerkende machines.

Wij denken mee en adviseren onze klanten over het zo efficiënt mogelijk engineeren van voedselveilige machines waarbij voorkoming van verspilling van voedsel, energie en tijd centraal staat.

Duurzame aandrijfoplossingen

De aandrijfoplossingen die wij ontwikkelen, worden veelvuldig toegepast in machines die op duurzame wijze tal van levensmiddelen prepareren, scheiden, bewerken, conserveren, koelen, verpakken en invriezen. Voedingsmiddelen variërend van brood, fruit, groenten, kip, snoep, vlees, olie, vetten tot zeevruchten.

In een omgeving waar productieprocessen steeds hoogtechnologischer en meer klantspecifiek worden, leveren wij innovatieve aandrijfsystemen die enerzijds leiden tot aanzienlijk lagere bedrijfskosten en aan de andere kant een hoge betrouwbaarheid garanderen.

Duurzame voedselveilige aandrijvingen

Als kennispartner ondersteunt BEGE machinebouwers met duurzame maatwerk-aandrijfoplossingen voor de agrifood sector.

Tegengaan van verspilling van voedsel, energie en tijd

Wij begrijpen dat machinebouwers voor de industriële voedselproductie op zoek zijn naar de meest optimale aandrijving om duurzaamheid ook in de installaties te waarborgen. We hebben enkele tips opgesteld om een machine te verduurzamen, onderverdeeld in de invalshoeken voedsel, energie en tijd.

Voedsel

Of een aandrijving nu wel of niet met voedsel in aanraking komt; als gevolg van steeds strengere wetgeving dienen organisaties in de agrifood sector aan strikte eisen te voldoen. BEGE denkt mee met machinebouwers en andere bedrijven die in deze sector actief zijn en biedt slimme, voedselveilige aandrijfoplossingen op maat.

De RVS aandrijfcomponenten die we toepassen, zijn geproduceerd volgens de strenge internationale kwaliteits- en hygiënenormen. Hierdoor is de kans op bacteriën en besmetting minimaal en en helpen we terugroepacties en voedselverspilling te voorkomen.

Onze aandrijvingen zijn zo ontworpen dat ze een geringere ecologische voetafdruk achterlaten. Door efficiëntere en nauwkeurigere componenten toe te passen, dragen we bij aan minder voedselverspilling tijdens het snijden, mixen, sorteren en verpakken. Recentelijk heeft één van onze eindklanten dankzij de implementatie van een BEGE MIG encoder in een afvulmachine een aanzienlijke besparing op de verspilling weten te realiseren.

Energie

Door in een machine een hypoïde aandrijving in plaats van een wormwielaandrijving te implementeren, is het mogelijk het rendement met ca. 20 procentpunten te verhogen. Ook vanuit economisch oogpunt is deze keuze interessant: uit de vermenigvuldiging van de bedrijfsuren met het vermogen en €/kWh blijkt dat de terugverdientijd van een hypoïde aandrijving kort is en daarmee aantrekkelijk qua kosten.

Om er zeker van te zijn dat de aandrijving voldoende koppel kan leveren, overdimensioneren machinebouwers een installatie regelmatig, met onnodig hoge kosten tot gevolg. Onze engineers zijn betrokken bij elke unieke situatie en zij bekijken zeer nauwkeurig welke kracht op welke locatie geleverd moet worden. We adviseren de meest efficiënte oplossing waarbij overdimensionering overbodig is en de optimale levensduur en prestaties gewaarborgd worden, wat weer leidt tot besparing op de energiekosten.

De keuze voor een aandrijving die voldoet aan de IE-normering helpt de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Omdat de energieprijs continu stijgt, kan het voordeliger zijn bepaalde vervuilende onderdelen te vervangen door een product met een hoger rendementsniveau en zo het machinepark te innoveren. Zoals de implementatie van een IE3 premium of IE4 super premium efficiencyklasse elektromotor. De aanschaf is relatief snel terugverdiend dankzij energiekosten die vele malen lager liggen dan wanneer bijvoorbeeld een IE2 motor gebruikt wordt.

Tijd

Bij het selecteren van de juiste aandrijving is het belangrijk om te kijken naar de belasting. De mate van belasting is afhankelijk van onder andere de aard van de belasting, het aantal bedrijfsuren en schakelingen per uur, maar ook de radiale en axiale krachten hebben invloed.

Een langere levensduur resulteert in lagere kosten en lagere milieubelasting. BEGE past enkel kwalitatieve componenten toe. Dit garandeert betrouwbaarheid, ook op momenten wanneer de installatie op volle kracht moet draaien en breakdown te allen tijde voorkomen dient te worden.

Een ander belangrijk element voor tijdbesparing is inzicht in prestaties. Door een sensor te koppelen aan een elektromotor of tandwielkast wordt predictive maintainance mogelijk.

Een voorbeeld van zo’n sensor is de Bosch SCD. Met ingebouwde sensoren voor trillingen, kantelen, schokken, temperatuur en magnetische velden biedt dit sensorapparaat de juiste inzichten om te bepalen wat het optimale moment is voor het verversen van olie, het vervangen van lagers etc.

Het gebruik van deze Industrie 4.0-oplossing is tevens vanuit maatschappelijk oogpunt een duurzame zet, aangezien goed onderhoud minder belastend is voor het milieu dan het (voortijdig) aanschaffen van een nieuw onderdeel.

Hoogwaardige RVS aandrijvingen

Jarenlange ervaring, feedback van onze klanten en voortdurende optimalisatie en doorontwikkeling van onze aandrijvingen zorgen ervoor dat agrifood machinebouwers altijd de meest geavanceerde RVS aandrijving kunnen toepassen.

Binnen ons zeer ruime RVS-programma houden we rekening met de klantspecifieke situatie. We creëren RVS aandrijvingen voor toepassingen waar de hoogste hygiënenormen gelden, zonder concessies te doen op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties. Deze aandrijvingen worden vaak geplaatst in installaties waar regelmatig extreem hoge vochtigheidsgraden en frequente reinigingscycli voorkomen.

Daarnaast leveren we ook RVS aandrijvingen voor situaties waar geen sprake is van zware omstandigheden of hogedrukreiniging, maar waar de wetgeving wel eisen stelt aan voedselveiligheid. Deze meer basale aandrijvingen worden bijvoorbeeld geplaatst in transportbanden voor broodbakmachines.

Benieuwd hoe onze duurzame aandrijfsystemen uw onderneming kunnen helpen?
Maak een afspraak met onze engineers.

Branchespecifieke aandrijvingen

BEGE combineert expertise in aandrijftechnologie met specifieke branchekennis. Het resultaat is een volledig geïntegreerd klantspecifiek aandrijfsysteem waarmee wij het concurrentievoordeel vergroten van de productiefaciliteit van onze klanten in onder andere de levensmiddelenbranche en land- en tuinbouw.

Wij weten het antwoord op de uitdagingen van vandaag en de wensen van morgen in de industriële productie.

Engineering & maatwerk

BEGE biedt al 70 jaar advies over, begeleiding bij en levering van innovatieve oplossingen op maat voor de aandrijftechniek. We zorgen ervoor dat de aandrijfsystemen die we leveren naadloos aansluiten op de bedrijfsprocessen van de opdrachtgever.

Ons advies is altijd onafhankelijk omdat we niet aan één leverancier gebonden zijn. We combineren componenten van diverse kwalitatieve leveranciers tot een passend aandrijfsysteem.

Meld u aan voor BEGE nieuws en updates